Welkom, het is woensdag 20 juni 2018

Over Foxweb !

Wie en wat is Foxweb?

foxmanniekBegin jaren 90 zijn wij begonnen om het dorpje 'Nieuw-Vossemeer' op de internetkaart te plaatsen.
Eerst bij het toenmalig West Brabant Net, maar al snel daarna op een eigen site onder de naam www.foxlake.nl
(fox lake  is vrij vertaald -  Vos meer / u begrijpt nu ook de naam ‘Foxweb’).

Voor deze hobby zochten wij natuurlijk goede en vooral betrouwbare webruimte op de betere,
24 uur bewaakte, servers en server ruimtes in Nederland.

Omdat goede ruimte vaak gepaard gaat met een grotere verplichte afnamen van webruimte,
maar we het toch voor ons zelf ook betaalbaar wilde houden, besloten we om 'samen'
met andere deelnemers webruimte te huren en dat doen we vandaag de dag dus nog steeds.

Door te kiezen voor Foxweb doet u dus eigenlijk mee in een huurders collectief.

Maar geen zorgen, Foxweb regelt verder alle afhandelingen en u kunt zich natuurlijk ook altijd weer afmelden* als u dat zou willen.
(*tot een maand voor afloop van het jaar)

Dus doe mee en meld je aan bij Foxweb!   U geniet dan van een zorgeloos internetpakket.

bijt tanden vast
Met vriendelijke groet,

initiatiefnemer FOXWEB,

Niek Perdaems 

w ww.foxweb.nl

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 17-5-2018.

Uw privacy is voor Foxweb van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Foxweb allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
 
Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Foxweb verwerkt in principe geen persoonsgegevens anders dan door u zelf aan ons beschikbaar gesteld via ons webformulier.
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Internetbrowser en apparaat type


Geautomatiseerde besluitvorming

Foxweb neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Foxweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor uitvoering van onze diensten aan u of niet langer dan wettelijk verplicht.
 


Delen van persoonsgegevens met derden

Foxweb deelt uw gegevensniet met derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foxweb gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foxweb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons webformulier.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of suggesties doen. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie nooit langer dan 2 maanden na het beantwoorden van uw vraag. 

Andere websites / websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of bedrijven) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of Linkedin worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
U hebt de volgende rechten:
–           uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
–           inzake in de precieze persoonsgegevens die we hebben
–           het laten corrigeren van fouten
–           het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
–           intrekken van toestemming
–           bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ leest u hoe u een klacht moet indienen.